Flex Power Fuel Filter Flex Power Fuel Filter

  • Model No: 100729702
  • SKU: 100729702
Flex Power ®
In Stock . // Ready to ship.

Buy RVMP Flex Power Fuel Filter by RVMP: Flex Power Fuel Filter Flex Power Fuel Filter

  • Model No: 100729702
  • SKU: 100729702
Flex Power ®
In Stock // Ready to ship.

Price: $16.00
Specs
  • Dimension: 4" Long 1.375" Diameter
  • Weight: 1 oz